Interierové dvere - dvere do domu


Interierové dvere

Dvere sú dôležitou súčasťou našich domovov, ako vchodové dvere tak aj interierové dvere. Vchodové dvere sú jedným z prvých vecí, ktoré pri vstupe do obydlí vnímame. Vchodové a interierové dvere majú okrem estetickej úlohy aj ďalšie funkcie. Zabezpečujú a chránia vstup do našich domovov, chránia obydlie pred hlukom a vnikaním vonkajšieho prachu. Dvere by mali mať vhodné termoizolačné vlastnosti, aby nám cez nich neunikalo teplo, prípadne nevznikal prievan.

Na trhu je široká ponuka typov dverí, z ktorých sa dá vybrať, napríklad drevené dvere, euro dvere, plastové dvere alebo bezpečnostné dvere. Ako interierové dvere sa esteticky hodia posuvné dvere alebo zhrňovacie dvere. Vchodové dvere je dôležité dopasovať k celkovej fasáde domu, alebo objektu, aby ladili s výzorom objektu a nepôsobili rušivým dojmom. Interierové dvere zase musia ladiť s vnútorným výzorom bývania.

Jednou z najdôležitejších vlastností, ktorú dvere majú je ich bezpečnosť. Vchodové dvere by mali mať požadované bezpečnostné vlastnosti. K tomuto účelu sú vhodné dvere s celoobvodovým kovaním a viacbodovým zamykaním, ktoré dvere chráni proti násilnemu otvoreniu a neoprávnenému vstupu do objektu. Materiály použité na výrobu dverí by mali byť pevné a kvalitné. Protipožiarne dvere slúžia aj ako ochrana, ktorá v prípade požiaru vytvorí účinnú barieru protí šíreniu požiaru.