Interierové dvere - dvere do domu


Bezpečnostné dvere

Bezpečnostné dvere sú vhodné pre každého, kto chce mať doma pocit bezpečia a súkromia.

Na trhu je široká ponuka firiem ponúkajúcich bezpečnostné dvere. Tieto dvere sa delia do kategórií podľa stupňa bezpečnosti, čím vyššia trieda tým bezpečnejšie sú dvere. Ideálne stupňe by mali byť tretí a vyšší.

Dvere by mali byť namontované firmou, ktorá prevádza odbornú montáž bezpečnostných dverí. Od dodávateľa si treba vyžiadať atest dverí - certifikát o tom že vaše bezpečnostné dvere spĺňajú dané vlastnosti.


Bezpečnostné dvere by mali byť doplnené vhodným a kvalitným bezpečnostým rámom, do ktorého budú bezpečnostné dvere zasadené.